Historia budownictwa

Historia budownictwa: budownictwo jest to gałąź przemysłu, która na przestrzeni dziejów, przechodziła swego rodzaju bardzo długą ewolucję. Oczywiście, gdybyśmy chcieli się cofnąć do początków człowieka rozumnego, można by założyć, że na początku budownictwo właściwie nie istniało. Raczej nie można budownictwem nazwać zajmowania w celach mieszkalnych jaskiń lub budowania prostych szałasów.

Z czasem jednak sytuacja zaczęła ulegać zmianie, szczególnie, wtedy kiedy ludzie emigrowali na tereny, na których wspomnianych jaskini nie było, a szałasy nie dawały wystarczającej ochrony. Oczywiście budowanie przez Innuitów schronień ze śniegu lub stawianie tipi przez członków plemion Indian Północnoamerykańskich (oraz podobnych działań podejmowanych przez inne ludy) również nie zaliczamy do działań związanych z budownictwem (choć są to przejawy wysoko rozwiniętych umiejętności przetrwania oraz dostosowania się do panujących warunków). Tak naprawdę o budownictwie mówimy wtedy, kiedy zaczynają powstawać trwałe schronienia, których nie można w żaden sposób przenieść, bądź zabrać ze sobą i są one przeznaczone do tego, aby mieszkać w jednym miejscu przez bardzo długi okres.

Z czego budowano na początku

Historia budownictwaPoczątkowo budownictwo wykorzystywało wiele materiałów, które można było w zasadzie bezpośrednio zaczerpnąć z natury i bez większych modyfikacji, wykorzystać jako budulec. Do tego typu materiałów możemy na przykład zaliczyć glinę bądź różnego rodzaju muły nanoszone przez rzeki, takie jak Nil, Eufrat i Tygrys. Warto wspomnieć o tym, że to właśnie w deltach tych rzek powstały kolebki cywilizacji. Glina oraz muł po wysuszeniu na słońcu (ewentualnie po pomieszaniu ze słomą, która miała zapewnić wytrzymałość na pękanie), umożliwiały szybkie budowanie stałych siedzib. Tam, gdzie to było możliwe, wykorzystywano również na szeroką skalę drewno. Tak było przez kilka tysięcy lat. Pozyskiwano materiał, można by tak powiedzieć z natury i po niewielkiej obróbce, budowano z niego domy, budynki użyteczności publicznej i tym podobne. Wliczając oczywiście do wymienionych metod, kamienie oraz ich obróbkę mechaniczną. Warto sprostować, że pobieranie surowca z natury, jest pewnego rodzaju skrótem myślowym, ponieważ wszystkie surowce budowlane, jakie wykorzystujemy do budowy, nawet współcześnie, są w jakiś sposób pobierane z natury. Różnica polega jednak na tym, że współczesne materiały podlegają dużo bardziej zaawansowanej i skomplikowanej obróbce.

Na drodze ku nowoczesnemu budownictwu

Pierwszym krokiem wykonanym w kierunku nowoczesnego budownictwa, było wynalezienie cementu, a wraz z nim betonu. Dokonano tego w starożytnym Rzymie, w apogeum jego chwały. Wynalazki te zaczęto wykorzystywać na szeroką skalę, czego dowodem może być między innymi jedna z najwspanialszych świątyni starożytnego świata, istniejąca do dziś – Partenon. Dzięki wykorzystaniu cementu i betonu mogła powstać największa kopuła ówczesnego świata. Tego typu stanu rzeczy istniał przez kolejne około półtora tysiąca lat. Wykorzystywano materiały naturalne oraz beton i cement. Wszystko zmieniło się w momencie, kiedy udało się na masową skalę wytapiać stal. Konstrukcje stalowe spowodowały, że ludzkość mogła budować budynki większe, wyższe oraz bardziej bezpieczne.

Konstrukcje stalowe w budownictwie

Konstrukcje stalowe należą do najbardziej wytrzymałych na świecie, dlatego to materiał ten jest powszechnie wykorzystywany zarówno do budowania obiektów wykonywanych głównie ze stali, jak i do wzmacniania betonu, który to dzięki temu przeżywa swój renesans. Sam beton, bez stalowego wzmocnienia, nie mógłby być wykorzystywany, do budowania współczesnych wysokich wieżowców lub długich mostów. Początkowo jednak stal nie służyła do wzmacniania betonu. Ze stali wznoszono pełne stalowe konstrukcje, czego przykładem mogą być, chociażby industrialne mosty, różnego rodzaju wieże (np. Wieża Eiffla), czy całe szkielety wysokich wieżowców (Empire State Building). Jak obecnie wygląda sytuacja z budowaniem konstrukcji stalowych?

Współczesne konstrukcje stalowe

Współcześnie stal jest wykorzystywana bardzo szeroko. Jak wyżej wspomniano, jest między innymi głównym materiałem żelazo-betonu, czyli inaczej betonu wzmocnionego stalowym zbrojeniem. Tego typu kompozyt pozwala, na budowanie z betonu zdecydowanie większych, wyższych i wytrzymalszych konstrukcji, niż gdyby były zbudowane z samego betonu. Stosowanie żelazo-betonu jest również tańsze, niż budowanie z czystej stali. Nie oznacza to, że stalowych konstrukcji się nie buduje. Buduje się, a są one zazwyczaj bardzo spektakularne. Jednym z najnowszych przykładów stalowej konstrukcji jest największa na świecie kopuła, która nie jest podparta, za pomocą żadnych filarów. Znajduje się ona nad ośrodkiem wypoczynkowym Tropical Island pod Berlinem. Warto wspomnieć również, że stalowe hale wykonywane ze stalowych przęseł i filarów, są obecnie podstawą budownictwa przemysłowego oraz wielkopowierzchniowych punktów handlowych. Szybkość ich budowy oraz możliwość demontażu elementów sprawia, że jest to bardzo często wykorzystywane.