Jakie warunki ma spełniać warsztat samochodowy?

Jakie warunki ma spełniać warsztat samochodowy? Prowadzenie warsztatu samochodowego to różnego rodzaju naprawy, przeglądy i modyfikacje samochodów. Czynności wchodzące w zakres warsztatu samochodowego obejmują: lakierowanie, malowanie, przeglądy, naprawy mechaniczne. Zazwyczaj usługi warsztatów samochodowych realizowane są przy pomocy odpowiedniej, zwykle dedykowanej infrastruktury technicznej (pomieszczenia, maszyny, urządzenia i narzędzia) zlokalizowanej w pobliżu budynków mieszkalnych.

Dobry warsztat samochodowy – jak założyć?

Osoby chcące prowadzić działalność w zakresie naprawy, konserwacji i przeróbek samochodów nie potrzebują specjalnych kwalifikacji, licencji czy zezwoleń. Jednak warsztat samochodowy musi być wyposażony w odpowiedni sprzęt i na pewno będziesz potrzebować do tego środków finansowych. Na dobry początek trzeba będzie dokupić dodatkowo w warsztacie powinny znaleźć się również standardowe narzędzia takie jak zestawy kluczy, prasy hydrauliczne czy przyrządy regulacyjne takie jak sprzęgła, ściągacze. Długość listy zakupów zależy głównie od pozycji, które przedsiębiorca planuje dostarczyć w warsztacie samochodowym. 

Formy prowadzenia warsztatów samochodowych

Jakie warunki ma spełniać warsztat samochodowy?
Jakie warunki ma spełniać warsztat samochodowy?

Warsztat samochodowy to działalność, która w zasadzie może być prowadzona w niemal każdej formie (poza firmami partnerskimi). Jednak ze względu na specyfikę branży najczęściej wybieraną formą prowadzenia warsztatu jest jednoosobowa działalność gospodarcza. Warunkiem prowadzenia warsztatu samochodowego jest zarejestrowanie się w CEIDG lub przy wyborze innej formy działalności niż samozatrudnienie lub spółka cywilna – wpis do krajowego rejestru sądowego. Generalnie osoby, które zamierzają sprzedawać towary lub usługi podlegające VAT, muszą złożyć formularz VAT-R na dzień przed rozpoczęciem sprzedaży. Formularz służy do rejestracji przedsiębiorcy jako podatnika czynnego lub zwolnionego z podatku VAT. Wypełniony formularz należy przesłać do działu podatkowego właściwego dla miejsca prowadzenia działalności.

Zobacz również:

Warsztaty samochodowe – kasy fiskalne

Od stycznia 2020 roku przedsiębiorcy z branży motoryzacyjnej i na stacjach benzynowych muszą rejestrować sprzedaż dla osób fizycznych w kasie internetowej. Podatnicy świadczący usługi w następujących obszarach są zwolnieni z tego obowiązku:

  • naprawa samochodów
  • badania techniczne pojazdów
  • wymiana opon

Jakie PKD jest odpowiednie dla warsztatów samochodowych?

Podstawowy PKD warsztatu samochodowego to: 45.20.Z. Jeżeli warsztat prowadzi również sprzedaż części i akcesoriów samochodowych, powinien dodatkowo wskazać PKD45.32.Z. Z drugiej strony, jeśli warsztat nie ogranicza się tylko do samochodów, ale będzie także specjalizował się w naprawach motocykli, należy również wyświetlić: PKD: 45.40.Z.

Forma opodatkowania

Przy wyborze formularza podatkowego dla warsztatu samochodowego istotne jest określenie zakresu działań. Jeżeli usługa jest wykonywana samodzielnie, w budynkach należących do podatnika (przedsiębiorca poniesie niewielką opłatę) – najkorzystniejszą formą opodatkowania może być ryczałt (8,5%). Z drugiej strony, jeśli warsztat samochodowy ma znajdować się w odpowiednim miejscu na terenie wypożyczalni, właściciel planuje zatrudnić profesjonalnego mechanika i chce w tym uwzględnić koszt zakupu materiałów. wybierz podatek zgodnie z ogólnymi zasadami skali podatkowej. Wraz z rozwojem firmy może być korzystniejsze lub wręcz konieczne stanie się aktywnym płatnikiem VAT, ale ponieważ warsztaty samochodowe zazwyczaj świadczą usługi głównie dla klientów indywidualnych, warto skorzystać z ulgi podatkowej już na początku imprezy. Jeśli przedsiębiorca właśnie rozpoczął działalność gospodarczą, może skorzystać z tego zwolnienia bez innych wymagań. Aktualny limit obrotów dla subiektywnego zwolnienia z VAT wynosi 200 000 zł. 

Składki ZUS

Osoby rozpoczynające prowadzenie warsztatu samochodowego jako jednoosobowa działalność gospodarcza lub spółka cywilna muszą zarejestrować własne ubezpieczenie w ZUS. Łączna kwota składek bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego (łącznie ze składkami na fundusz pracy) wynosi obecnie 1354,64 zł. W przypadku podjęcia przez podatnika dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego wysokość jego miesięcznej składki na ZUS wynosi 1.431,48 zł (łącznie ze składkami na fundusz pracy). Kalkuluj dla siebie, jako osoba prowadząca pozarolniczą działalność, należy podać składki na każdy rodzaj ubezpieczenia w rozliczeniu (formularz ZUS DRA).

Polecamy:

Konto firmowe

Przepisy nie wymagają wprost od przedsiębiorców posiadania oddzielnych rachunków firmowych. Rzeczywiście, w następujących przypadkach płatności lub inkasa związane z prowadzoną działalnością gospodarczą powinny być dokonywane za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy:

      • jednorazowa transakcja jest większa niż 15 000 zł

Jednak płatności te mogą być również dokonywane za pośrednictwem osobistego konta przedsiębiorcy. Ważne jest to, że jego właścicielem może być tylko przedsiębiorca (nie można korzystać z konta wspólnego dla małżonka). Ponieważ warsztaty samochodowe świadczą usługi głównie dla osób fizycznych, a większość rozliczeń rozliczana jest gotówkowo, nie ma potrzeby otwierania konta firmowego. Jednak wraz z rozwojem firmy warto się nad tym zastanowić, ponieważ banki zazwyczaj oferują firmom korzystniejsze rozwiązania niż klienci indywidualni.

READYauto serwis samochodowy
Zielonogórska 33
71-084 Szczecin
721 956 919
www.readyauto.pl