Jakie zalety ma drewno konstrukcyjne?

Jakie zalety ma drewno konstrukcyjne? Drewno to tradycyjny i można rzec niezastąpiony materiał budowlany. Oprócz przyjazności dla środowiska, naturalnego piękna oraz zdolności oddychania i tworzenia korzystnego mikroklimatu posiada szereg pozytywnych właściwości. Drewno konstrukcyjne posiada doceniane przez wszystkich walory akustyczne. Dowodem na to jest to, że najlepsze teatry na świecie mają drewniane ściany i sufity w swoich audytoriach.

Konstrukcje budowlane są wykonane głównie z drewna iglastego, które różni się od twardego drewna większymi włóknami prosto włóknistymi i obecnością żywic. Do 95% masy drzewa składa się z włókien ułożonych wzdłuż pnia i składających się z wydrążonych skorup z martwych komórek. Ich ściany to wielowarstwowy splot włókien cząsteczek celulozy, które tworzą szkielet i zapewniają wytrzymałość. Włókna są sklejane ze sobą za pomocą substancji międzykomórkowej ligniny.

Wilgotność drewna konstrukcyjnego

Najważniejszym parametrem drewna konstrukcyjnego jest wilgotność. Drewno ma zdolność pochłaniania wody i jej utraty wraz ze spadkiem wilgotności względnej otaczającego powietrza. Jego właściwości w dużej mierze zależą od ilości wilgoci w drewnie. Świeżo ścięte drewno ma wilgotność do 80-100%. Do celów budowlanych stosuje się drewno o wilgotności od 8 do 20%. Standardowy wskaźnik wynosi 12%, wraz z nim wszystkie inne parametry drewna, jako materiału budowlanego są znormalizowane.

Ruch i utrata wilgoci podczas suszenia zachodzi zarówno w poprzek, jak i wzdłuż włókien, jednak wilgoć przemieszcza się z większą intensywnością wzdłuż włókien. Utrata wilgoci przez włókna powoduje stan, w którym warstwy zewnętrzne są suche, a warstwy wewnętrzne pozostają wilgotne. Wynikające z tego naprężenia wewnętrzne powodują pękanie i wypaczanie. Najtrudniejszym i najbardziej odpowiedzialnym procesem jest suszenie od 30% wilgotności i poniżej. Ważne jest, aby warstwa zewnętrzna i wewnętrzna wyschły równomiernie. Takie warunki są możliwe tylko przy łagodnym trybie suszenia, kiedy wszystkie procesy przebiegają wolniej.

Zamoczone już wysuszone drewno pęcznieje i zwiększa swoją objętość, a jego wytrzymałość spada. Jednocześnie w ciasnych warunkach (w posadzce lub ścianie) mogą wystąpić znaczne naprężenia wewnętrzne, które doprowadzą do odkształceń elementów i konstrukcji drewnianych. Ważne jest również, aby wiedzieć, że im gęstsze drewno, tym większy rozmiar kurczenia i pęcznienia, przy czym inne czynniki są równe. Przy silnej wilgoci spada również biostabilność drewna, co prowadzi do szybkiego pojawiania się i rozwoju pleśni i pleśni. Zdolność drewna do trzymania metalowych elementów złącznych jest ściśle związana z gęstością i wilgotnością. Im większa gęstość, tym większy opór przed wyrwaniem gwoździa lub śruby.

Zalety drewna konstrukcyjnego, jako materiału budowlanego

  • Waga. Iglaste drewno konstrukcyjne (o średniej gęstości 500 kg / m 3) jest prawie 16 razy lżejsze od stali i 5 razy lżejsze od betonu, co może znacznie obniżyć koszty transportu i obejść się bez ciężkich mechanizmów podnoszących.
  • Specyficzna siła. Jest to jeden ze wskaźników efektywności wykorzystania konstrukcji wykonanych z różnych materiałów. W drewnie jest tylko 4,4% mniej niż stal i ponad dwukrotnie wyższa niż beton. Potwierdza to celowość stosowania konstrukcji drewnianych na równi z konstrukcjami metalowymi, w których ich ciężar własny ma decydujące znaczenie.
  • Elastyczność i lepkość. Ze wszystkich tradycyjnych materiałów budowlanych tylko drewno konstrukcyjne, dzięki swojej wysokiej elastyczności, pozwala budynkowi reagować na nierównomierne kurczenie bez pękania. Lepki charakter zniszczenia takich struktur umożliwia redystrybucję wysiłków, wykluczając możliwość natychmiastowego upadku.
  • Rozszerzalność termiczna. Rozszerzalność cieplna drewna po podgrzaniu jest znacznie mniejsza niż w przypadku innych materiałów budowlanych. Dlatego nie ma potrzeby rozbierania konstrukcji drewnianych na bloki o ograniczonej długości za pomocą dylatacji.
  • Przewodność cieplna. Niska przewodność cieplna sprawia, że drewno jest idealnym materiałem budowlanym z punktu widzenia oszczędności energii. Współczynnik przewodzenia ciepła w poprzek włókien jest 6 razy niższy niż w przypadku standardowych cegieł ceramicznych, 2 razy niższy niż w przypadku gazobetonu i pianobetonu o gęstości 800 kg / m, 3. Dlatego przy tej samej grubości ścian dom z drewna konstrukcyjnego zawsze będzie cieplejszy.
  • Odporność chemiczna. Drewno konstrukcyjne jest używane tam, gdzie beton i stal są niszczone po dwóch do trzech latach. Wynika to z faktu, że celuloza, jako główny składnik drewna jest substancją stabilną chemicznie, nierozpuszczalną w wielu tradycyjnych rozpuszczalnikach i kwasach organicznych. Można go rozwiązać tylko za pomocą rozwiązań, których nie ma w życiu codziennym. Tylko kilka rodzajów polimerów może konkurować z drewnem pod względem odporności chemicznej.

Ponadto drewno konstrukcyjne jest łatwe w przetwarzaniu, można łatwo ciąć, piłować, strugać, frezować, wiercić i przybijać gwoździami oraz łatwo poddawać obróbce cieplnej. Plastyczność pozwala nadać konstrukcjom drewnianym krzywoliniowe kształty.